23.12.2021 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ

22.12.2021 -  INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT - POBIERZ

22.12.2021 -  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia POBIERZ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  POBIERZ

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ

ZAŁĄCZNIKI SWZ POBIERZ

ZAŁĄCZNIK WERSJA EDYTOWALNA POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 7  - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA POBIERZ