23.12.2021 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ

22.12.2021 -  INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT - POBIERZ

22.12.2021 -  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia POBIERZ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  POBIERZ

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ

ZAŁĄCZNIKI SWZ POBIERZ

ZAŁĄCZNIK WERSJA EDYTOWALNA POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 7  - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA POBIERZ 

unieważnienie postępowania pn. Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. zo.o. w 2022 roku POBIERZ

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘOWANIA POBIERZ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  POBIERZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA POBIERZ

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ

ZAŁĄCZNIKI SWZ POBIERZ

ZAŁĄCZNIK WERSJA EDYTOWALNA POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 8  - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA POBIERZ