Link do postępowania : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8eeb8bc0-e1aa-46ee-8b32-728afe4ad90d 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘOWANIA POBIERZ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  POBIERZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA POBIERZ

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POBIERZ

ZAŁĄCZNIKI SWZ POBIERZ

ZAŁĄCZNIK WERSJA EDYTOWALNA POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 8  - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA POBIERZ