Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o. jako jedyna miejscowa firma oferuje szerokie możliwości odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, zróżnicowane pod względem rodzajów odbieranych frakcji oraz częstotliwości ich odbioru, co zaspokaja potrzeby lokalnych przedsiębiorstw i instytucji związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta oraz specyfiki nieruchomości. W ramach świadczonych usług kierujemy się sumiennością i rzetelnością, a naszym zadaniem jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.